DAILY PRAYER REQUESTS

Please feel free to post your prayer request for today as a comment to this post. Your needs and intentions will be included in our daily offerings throughout the day and at the 3 o’clock hour for Divine Mercy, and your requests will be personally offered to our Heavenly Father, having faith in the words our Lord spoke to Saint Faustina, “Through the chaplet you will obtain everything, if what you ask for is compatible with My will.” (Diary, 1731)

******************************************************************

“God our Heavenly Father, You who are Divine Love and Mercy, You showed us the ultimate examples of selfless love, compassion, charity and mercy through the life of Your Divine Son, Jesus;

– please grant us the grace to become the instrument through which Your Merciful Love flows to Your children here on Earth, always opening our hearts as we reach out to the suffering Jesus in our midst, and may the suffering see within us the Compassionate and Loving Jesus – for in this is Your Divine will fulfilled through us, through Christ our Lord. Amen.”

2 thoughts on “DAILY PRAYER REQUESTS

 1. Amen jako dobar POKOJNI PROFESOR IVANCIC .

  Prvo čitanje: Dj 8, 26-40
  Ako iz sveg srca vjeruješ, možeš se krstiti.

  Čitanje Djela apostolskih
  U one dane: Anđeo se Gospodnji obrati Filipu: »Ustani i pođi na jug putem što iz Jeruzalema silazi u Gazu; on je pust.« On usta i pođe. Odjednom eto nekog Etiopljanina, dvoranina, visokog dostojanstvenika kandake, kraljice etiopske, koji bijaše nad svom njezinom riznicom. Vraćao se iz Jeruzalema, kamo je bio pošao pokloniti se; sjedaše na svojim kolima i čitaše proroka Izaiju. Duh reče Filipu: »Pođi i pridruži se tim kolima!« Filip pritrča i ču gdje onaj čita Izaiju proroka pa će mu: »Razumiješ li što čitaš?« On odvrati: »Kako bih mogao ako me tko ne uputi?« Onda .zamoli Filipa da se uspne i sjedne uza nj. A čitao je ovaj odlomak Pisma:
  ‘Ko ovcu na klanje odvedoše ga,
  ko janje nijemo pred onim što ga striže
  on ne otvara svojih, usta.
  U poniženju sud mu je uskraćen.
  Naraštaj njegov tko da opiše?
  Da, uklonjen je sa zemlje život njegov.’
  Dvoranin se obrati Filipu pa će mu: »Molim te, o kome to prorok govori? O sebi ili o kome drugom?« Filip prozbori te mu, pošavši od toga Pisma, navijesti evanđelje: Isusa.
  Putujući tako, stigoše do neke vode pa će dvoranin: »Evo vode! Što priječi da se krstim?« Zapovjedi da kola stanu pa obojica, Filip i dvoranin, siđoše u vodu te ga Filip krsti. A kad izađoše iz vode, Duh Gospodnji ugrabi Filipa te ga dvoranin više ne vidje. On radosno nastavi svojim putem, a Filip se nađe u Azotu. I kako je prolazio, navješćivaše evanđelje svim gradovima dok ne stiže u Cezareju.
  Riječ Gospodnja.

  Otpjevni psalam: Ps 66, 8-9.16-17.20
  Pripjev: Kliči Bogu, sva zemljo!

  Blagoslivljajte, narodi, Boga našega,
  razglašujte hvalu njegovu!
  Našoj je duši darovao život
  i ne dade da nam posrne noga.

  Dođite, počujte, svi koji se Boga bojite,
  pripovjedit ću što učini duši mojoj!
  Na svoja sam usta njega zvao,
  jezikom ga hvalio.

  Blagoslovljen Bog koji mi molitvu ne odbi,
  naklonosti ne odvrati od mene!

  Evanđelje: Iv 6, 44-51
  Ja sam kruh živi koji je s neba sišao.

  Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu
  U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
  »Nitko ne može doći k meni
  ako ga ne povuče Otac koji me posla;
  i ja ću ga uskrisiti u posljednji dan.
  Pisano je u Prorocima:
  Svi će biti učenici Božji.
  Tko god čuje od Oca i pouči se,
  dolazi k meni.
  Ne da bi tko vidio Oca,
  doli onaj koji je kod Boga;
  on je vidio Oca.
  Zaista, zaista, kažem vam:
  tko vjeruje, ima život vječni.
  Ja sam kruh života.
  Očevi vaši jedoše u pustinji manu i pomriješe.
  Ovo je kruh koji silazi s neba:
  da tko od njega jede,
  ne umre.
  Ja sam kruh živi
  koji je s neba sišao.
  Tko bude jeo od ovoga kruha,
  živjet će uvijeke.
  Kruh koji ću ja dati
  tijelo je moje
  — za život svijeta.«
  Riječ Gospodnja.

  Share
  Like
  MORE IN SVJEDOČANSTVA & VJERA
  VAZMENI ČETVRTAK – MISNA ČITANJA
  VAZMENA OSMINA – VAZMENI ČETVRTAK (Peti dan Vazmene osmine) MISNA ČITANJA 📖: Dj 3,11-26; Ps 8,2a.5-9; Lk 24,35-48 Prvo čitanje: Dj 3, 11-26 Začetnika života…
  02. VAZ – ČETVRTAK – MISNA ČITANJA
  II. VAZMENI TJEDAN – ČETVRTAK 02. VAZ – Svagdan ili: Sv. Juraj, mučenik; Sv. Adalbert, biskup i mučenik MISNA ČITANJA 📖: Dj 5,27-32; Ps 34,2.9.17-20; Iv…
  Follow conversation
  1 COMMENT
  samo lucija
  samo lucija
  just now
  FILIP bija etijopjanin katolik oni su svi rimokatoliki –

  PRVO ČITANJE:
  Iz Knjige Otkrivenja (9,13-22)

  Vojska – Božja kazna

  Ja Ivan vidjeh i šesti anđeo zatrubi. I začujem neki glas iz rogova zlatnoga žrtvenika pred Bogom. Govoraše šestom anđelu koji je držao trublju: »Odriješi ona četiri anđela svezana na Rijeci velikoj, Eufratu.« I odriješena bijahu četiri anđela, spremna za taj čas i dan i mjesec i godinu, da pobiju trećinu ljudi. A broj četa konjaničkih, kako sam čuo, bijaše dvije mirijade mirijada. Ovako u viđenju vidjeh konje i njihove jahače: imahu oklope ognjene, plavetne i sumporne boje; glave im kao u lavova, iz usta im sukljao oganj, dim i sumpor. Od ovih triju zála poginu trećina ljudi – od ognja, dima i sumpora što sukljahu konjima iz usta. Doista, snaga je ovim konjima u ustima i repovima: repovi im kao u zmija, s glavama kojima ude.
  Ipak, preostali ljudi, što ne poginuše od tih zála, ne obratiše se od djela ruku svojih, da se više ne klanjaju zlodusima i kumirima – ni zlatnima, ni srebrnima, ni mjedenima, ni kamenima, ni drvenima koji niti vide niti čuju nit hodaju – i ne obratiše se od svojih ubojstava ni od svojih čaranja ni od svoga bluda niti od svojih krađa.

  Otpjev Usp Dj 17, 30.31; Joe1 1,13.14
  R. Svi neka se obrate, * jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, aleluja.
  O Božji službenici, saberite sve stanovnike zemlje i zavapijete Gospodinu, *jer ustanovi Dan u koji će suditi svijetu po pravdi, aleluja.

  DRUGO ČITANJE:
  Iz Rasprave o Evanđelju sv. Ivana, svetog Augustina, biskupa
  (Rasp. 124, 5: CCL 36, 684-685)

  Crkva je utemeljena na Stijeni koju je Petar u ispovijesti prihvatio

  Uz ostale utjehe bijednima koje Bog bez prekida pruža ljudskome rodu, u punini je vremena, kad je sam znao da to treba učiniti, poslao svog jedinorođenog Sina po kojem je stvorio svemir. On je, ostajući Bog, postao čovjek i posrednik Boga i ljudi, čovjek Isus Krist.
  Vjerujući u nj ljudi su u kupelji preporođenja, koje oslobađa optužbe svih grijeha, oslobođeni od vječne osude, te žive u vjeri, nadi i ljubavi. Putuju po ovome svijetu hodeći pred licem njegovim u njegovim mučnim i opasnim iskušenjima, ali i u tjelesnim i duhovnim Božjim utjehama. Drže se puta koji je za njih postao Krist.
  Premda u njemu hode, nisu bez grijeha koji se ušuljaju iz slabosti ovoga života. Zbog toga im je dao mogućnost da dijeleći milostinju zadobiju oproštenje.
  Ona potpomaže njihovu molitvu kad ih uči moliti : oprosti nam naše dugove kao što i mi opraštamo našim dužnicima.
  To čini Crkva u ovom mukotrpnom životu, ali s blaženom nadom. Tu je Crkvu predstavljao apostol Petar, zbog prvenstva svog apostolata. Bio je lik cjeline.
  Što se naime tiče njega osobno, po naravi je bio jedan
  čovjek, po milosti jedan kršćanin, a po još obilnijoj milosti jedan, i to prvi apostol. Ipak, kad mu je bilo kazano: Tebi ću dati ključeve nebeskog kraljevstva, i štogod svežeš na zemlji, bit će svezano i na nebesima,i što god razriješiš na zemlji, bit će razriješeno i na nebesima, predstavljao je cijelu Crkvu koju u ovome vijeku poput kiše, bujice i oluje potresaju razna iskušenja.
  Ona se ne ruši jer je podignuta na stijeni. Otudaje Petar i dobio ime. Zbog toga i veli Gospodin: Na toj ću stijeni sazida ti svoju Crkvu, jer je Petar bio kazao: Ti si Krist, Sin živoga Boga. Kaza, dakle, sagradit ću svoju Crkvu na toj stijeni, koju si priznao. A stijena bijaše Krist. Na tom je temelju sagrađen i sam Petar. Doista nitko ne može postaviti drugi temelj osim onoga koji je položen, a to je Krist Isus.
  Prema tome Crkva utemeljena na Kristu od njega je primila ključeve nebeskog kraljevstva u Petru, to jest vlast vezivanja i razrješivanja grijeha. Ta je Crkva, ljubeći i slijedeći Krista, oslobođena od zala. Još više ga slijedi u onima koji se do u smrt bore za istinu.

  Otpjev Ez 3, 21; 1 Tim 4, 16
  R. Ako pravednika opomeneš da ne griješi i on zaista prestane griješiti, živjet će, * a ti ćeš spasiti život svoj, aleluja.
  O. Pripazi na samog sebe i na poučavanje, i spasit ćeš i sebe i one koji te slušaju. * A ti ćeš spasiti život svoj, aleluja.

  Molitva
  Bože, ti si u svojoj Crkvi podigao svetog papu Pija da brani vjeru i obnovi bogoslužje. Udijeli nam po njegovu zagovoru da vjerno slavimo otajstva spasenja te budemo plodni u djelima ljubavi. Po Gospodinu.

  O. Amen.
  Blagoslivljajmo Gospodina.
  O. Bogu hvala.

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s